All for Joomla All for Webmasters

 

 • Стоянка Белчева-Георгиева - Директор
 • Иванка Георгиева - ЗДАСД
 • Георги Георгиев - Педагогически съветник
 • Иван Ангелов - Психолог
 • Ваня Атанасова - Учител ППГ
 • Петя Танева - Начален учител
 • Диана Янкова - Начален учител
 • Ивелина Митева - Начален учител
 • Йорданка Василева - Начален учител
 • Надежда Канева - Български език и литература
 • Радка Димитрова - Български език и литература и изобразително изкуство
 • Силвия Георгиева - Английски език
 • Кирилка Илкова - Руски език
 • Диана Панева - Учител по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околното среда, Човекът и природата
 • Златка Тончева - Математика, Физика и астрономия
 • Пенка Динева - История и цивилизации и География и икономика
 • Камен Канев - Физическо възпитание и спорт
 • Ирина Енчева - Математика и информационни технологии
 • Катя Костова - Ненкова - Учител в ГЦОУД
 • Спаска Илиева - Учител в ГЦОУД
 • Евгения Паламаркова - Учител в ГЦОУД
 • Веска Карагеоргиева - Учител в ГЦОУД
 • Енчо Енев - Учител в ГЦОУД
 • Таня Иванова - Учител в ГЦОУД
 • Митка Петкова Върбанова - Учител в ГЦОУД
 • Елина Делигрозева - Учител в ГЦОУД

Back to top